07/08/2020 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học hành ba chữ lem nhem

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:04

 

Học hành ba chữ lem nhem,
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Học hành ba chữ lem nhem