03/12/2022 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:31

 

Há phải tài cao số mạnh hèn,
Lỡ thời đành chịu buổi đua chen.
Dẫu cho tù tội lòng không chuyển,
Luống thẹn mày râu nợ chửa đền.
Đồng lúa lượn quanh thân nhạn mỏi,
Đèn khuya tai lắng tiếng gà quen.
Còn trời, còn đất, còn non nước,
Còn hội rồng mây quyết một phen.
Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Tự thán