22/01/2022 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ thiền (I)

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:27

 

Anh ngồi thiền định tìm vô thức
Mắt nhắm đêm sâu dội tiếng đời
Ngắn lại câu thơ dài sợi tóc
Kiến đốt, gai châm giữa chiếu ngồi
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Toạ thiền (I)