27/09/2023 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân hí tặng Ngô Đoan công
暮春戲贈吳端公

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 09:51

 

Nguyên tác

年少英雄好丈夫,
大家望拜執金吾。
閑眠曉日聽鶗鴃,
笑倚春風仗轆轤。
深院吹笙聞漢婢,
靜街調馬任奚奴。
牡丹花下帘鉤外,
獨憑紅肌捋虎須。

Phiên âm

Niên thiếu anh hùng hảo trượng phu,
Đại gia vọng bái chấp kim ngô[1].
Nhàn miên hiểu nhật thính ninh quyết[2],
Tiếu ỷ xuân phong trượng lộc lô[3].
Thâm viện xuy sinh văn Hán tỳ,
Tĩnh nhai điều mã nhậm hề nô[4].
Mẫu đơn hoa hạ liêm câu ngoại,
Độc bằng hồng cơ loát hổ tu.

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ anh hùng, về già là người tốt,
Mọi người đều nể phục lạy quan chấp kim ngô.
Sớm mai thức dậy, nghe chim cuốc kêu,
Tươi cười trước gió xuân chống tay vào kiếm lộc lô.
Trong viện sâu nghe hầu gái thổi sênh,
Ngoài đường yên tĩnh mặc cho tớ trai lo việc ngựa.
Dưới hoa mẫu đơn bên ngoài rèm cửa,
Chỉ để cho người má hồng được vuốt râu hùm.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuổi trẻ anh hùng với trượng phu
Mọi người ngóng lạy chấp kim ngô
Nhàn ban sớm ngủ, nghe đề quyết
Tựa gió xuân cười chống lộc lư
Trong viện thổi sinh nghe tớ gái
Ngoài đường dạy ngựa mặc thằng nô
Mẫu đơn nở đó rèm câu rủ
Râu cọp dành riêng thiếp vuốt sờ
[1] Tên chức quan.
[2] Chim đỗ quyên, chim cuốc.
[3] Thanh kiếm làm theo hình trục xoay.
[4] Đầy tớ nhỏ tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Mộ xuân hí tặng Ngô Đoan công