22/01/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguyễn Thạch Hiên
寄阮石軒

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2012 18:15

 

Nguyên tác

未前戌後四年餘,
世誼交情得地疏。
樂土喜君居有竹,
他鄉笑我食無魚。
繁華事属三春夢,
雲樹情隨一紙書。
憑語天涯求志者,
可能閒訪浣花居。

Phiên âm

Mùi tiền Tuất hậu tứ niên dư,
Thế nghị giao tình đắc địa sơ.
Lạc thổ hỉ quân cư hữu trúc,
Tha hương tiếu ngã thực vô ngư.
Phồn hoa sự thuộc tam xuân mộng,
Vân thụ[1] tình tuỳ nhất chỉ thư.
Bằng ngữ thiên nhai cầu chí giả,
Khả năng nhàn phỏng cán hoa cư.

Dịch nghĩa

Từ năm Mùi đến năm Tuất là hơn bốn năm
Người đời cho rằng có được bạn giao tình là hiếm
Đất lạc thổ, mừng cho anh được ở nơi có trúc
Nơi tha hương, cười bởi tôi không có cá trong bữa ăn
Mọi việc chốn phồn hoa thuộc về giấc mộng ba xuân
Tình bè bạn nhờ vào một cánh thư
Nhắn nhủ người đi tìm chí hướng nơi chân trời
Có thể thong dong tìm đến nơi ở có hoa

Bản dịch của Kim Anh

Từ Mùi sang Tuất bốn năm dư
Bè bạn giao tình ít vậy ư?
Đất cũ, bác vui cùng tre trúc
Tha hương, tôi bạn với cơm dưa
Phồn hoa mọi việc - ba xuân mộng
Bạn cũ trông chờ - một cánh thư
Nhắn nhủ người đi tìm chí hướng
Có về tìm lại chốn hoa xưa

Nguyên dẫn: Thạch Hiên huý là Phổ, học trò anh Thiếu Du (anh cả Phạm Đình Hổ, mất năm 1786) đã mất. Đậu khoa thi hương năm Quý Mão. Nhà ở Giang Bắc (vùng bờ bắc sông Nhị, tức Kinh Bắc). Thường có thư thăm hỏi nhau.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
[1] Lấy ý từ hai câu thơ của Đỗ Phủ gửi Lý Bạch: Vị Bắc xuân thiên thụ, Giang Đông nhất mộ vân (Cây mùa xuân ở Vị Bắc, Mây buổi chiều ở Giang Đông). Thường dùng để chỉ tình bè bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Ký Nguyễn Thạch Hiên