30/10/2020 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn xuân
殘春

Tác giả: Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:43

 

Nguyên tác

昨日春光更水涯,
水涯今日已春賒。
春歸只道無蹤跡,
尚有青苔一片花。

Phiên âm

Tạc nhật xuân quang cánh thuỷ nha,
Thuỷ nha kim nhật dĩ xuân xa.
Xuân quy chỉ đạo vô tung tích,
Thượng hữu thanh đài nhất phiến hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nắng xuân hôm trước lướt bờ
Xuân cùng bến nước bây giờ đã xa
Không còn dấu vết xuân qua
Rêu xanh chỉ một mảnh hoa úa tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Ngọc Thiềm » Tàn xuân