22/01/2022 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàu nhanh

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:41

 

Xuân bắt đầu tàu nhanh
           xanh thức ngủ
Tình tăng bo toa đỗ đoạn bạc đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tàu nhanh