08/07/2020 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em gặp đây, anh hỏi một lời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:24

 

Anh em gặp đây, anh hỏi một lời
Nào ai sinh tô, nào ai sánh tộ
Nào ai sinh đường thượng lộ
Nào ai chuốt bộ kỷ trà
Nào ai sinh phụ mẫu, phụ mẫu đà sinh em?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em gặp đây, anh hỏi một lời