30/05/2024 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoàng Hạc lâu
題黃鶴樓

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 17:27

 

Nguyên tác

昔時鶴已何年去,
千載人從南極臨。
鸚鵡洲前芳草綠,
晴川閣上白雲深。
半簾落日浮江漢,
一片寒流送古今。
滿目關山倍惆悵,
悠悠塵夢十年心。

Phiên âm

Tích thì hạc dĩ hà niên khứ,
Thiên tải nhân tùng Nam cực[1] lâm.
Anh Vũ[2] châu tiền phương thảo lục,
Tình Xuyên[3] các thượng bạch vân thâm.
Bán liêm lạc nhật phù Giang Hán,
Nhất phiến hàn lưu tống cổ kim.
Mãn mục quan san bội trù trướng,
Du du trần mộng thập niên tâm.

Dịch nghĩa

Ngày xưa chim hạc không biết đã đi năm nào,
Bây giờ có người ngàn năm sau từ miền cực nam đến.
Chỉ còn thấy trước bãi Anh Vũ cỏ thơm xanh mởn,
Trên gác Tình Xuyên mây trắng thấy sâu thăm thẳm.
Nửa vành mặt trời lặn nổi trên dòng Giang Hán,
Một dòng sông lạnh cứ lạnh lùng chảy mãi tự xưa nay.
Nhìn thấy non ải trước mắt mà lòng biết bao buồn bã,
Mộng đời mười năm dằng dặc nay mới thoả lòng ước nguyện.

Bản dịch của Anh Phương

Hạc vàng đi mất ngàn năm trước,
Du khách miền nam lại tới đây.
Trên các Tình Xuyên mây trắng ngút.
Trước doi Anh Vũ cỏ xanh đầy.
Trời tà ngả bóng vùng Giang Hán,
Sông lạnh xuôi giòng tự cổ lai.
Xem tỏ nước non ngùi tấc dạ,
Mười năm trần mộng mới từ nay.
Bài thơ này được làm lúc tác giả đi sứ sang Trung Quốc.

[1] Chỉ vùng cực nam Trung Quốc, tức là nói ở Việt Nam đến.
[2] Xem thêm bài Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu.
[3] Xem thêm bài Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Đề Hoàng Hạc lâu