31/07/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:19

 

Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn[1]
Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn