26/05/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con ếch xanh

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 00:57

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con ếch xanh
Những đám mây đen trôi kín bầu trời
Bởi ngươi cất lời rên rỉ.

Hỡi Héc-quyn
Người làm nước phun trào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Con ếch xanh