22/03/2023 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung hiểu khởi
舟中曉起

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 06:47

 

Nguyên tác

曉起窗燈未滅,
依童理髮觀書。
廉外餘寒未退,
更難彆是春爐。

Phiên âm

Hiểu khởi song đăng vị diệt,
Y đồng lý phát quan thư.
Liêm ngoại dư hàn vị thoái,
Cánh nan biệt thị xuân lô.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Dậy sớm, đèn đêm chưa tắt
Sách xem, tóc mặc tiểu đồng
Ngoài rèm lạnh còn phảng phất
Khó xa lò lửa xuân hồng
Nguồn: Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Chu trung hiểu khởi