15/04/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2016 23:50

 

Dầu ai tại ngoại đù thiên thu
So lại không qua nhất nhật tù
Một bữa Văn Công xoang vận Tống
Hai lần Bành Tổ trải đời Chu
Cửa nhà mấy thước vùng trời đất
Tối sớm trăm vòng cuộc bể dâu
Thong thả co tay ngồi tính thử
Thần tiên chưa dễ sánh ta đâu
Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại