20/10/2021 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch thạch than
白石灘

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 15:46

 

Nguyên tác

清淺白石灘,
綠蒲向堪把。
家住水東西,
浣紗明月下。

Phiên âm

Thanh thiển bạch thạch than,
Lục bồ hướng kham bả.
Gia trú thuỷ đông tây,
Hoán sa minh nguyệt hạ.

Dịch nghĩa

Khe suối đá trắng trong và nông,
Rong xanh bám vào mô đất.
Người làm nhà ở quanh bãi,
Giặt lụa dưới ánh trăng.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cạn trong suối đá trắng,
Đầy tay trôi rong xanh.
Lơ thơ nhà bên suối,
Giặt lụa dưới trăng thanh.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Bạch thạch than