03/08/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 23:50

 

Hỡi cô yếm thắm răng đen,
Lác trông như thể khách quen nhà đò.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô yếm thắm răng đen (I)