25/05/2022 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trẻ em Lào

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:25

 

Thương nhất làng Lào là trẻ em,
Phải vì đất nước đã cưu mang.
Hiền khô như một niềm tin cậy,
Như cánh Chăm-pa lặng lẽ vàng.
Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Trẻ em Lào