14/08/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2020 06:22

 

Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng,
Giặc Ân sang chiếm cả vùng Vũ Ninh[1].
Chúng nó có Thạch Linh thần tướng,
Dạ hung tàn chúng nướng dân đen.
Vua Hùng sai sứ một phen,
Về làng Phù Đổng[2] thuộc miền Tiên Du[3].
Thánh sai gọi sứ vua vào báo:
Họp thợ rào rèn nấu ngựa, roi.
Ngựa, roi, áo sắt đúc rồi,
Ra oai một trận tơi bời giặc Ân.
Công Thánh đã cứu dân, cứu nước,
Con cúc cung đứng trước đền vàng.
Lòng thành chén rượu, tuần nhang,
Cầu xin rộng lượng Thánh ban phúc lành.
Bài ca dao này là câu hát của phường Ải Lao, do người làng Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện ở hội Gióng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Còn gọi Võ Ninh, vùng chung quanh núi Vũ Ninh (Trâu Sơn) cạnh thị xã Bắc Ninh và huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh, chiến trường diệt Ân của Thánh Gióng.
[2] Tên nôm là làng Gióng, bên bờ bắc sông Đuống, quê hương ông Gióng, có đền thờ lớn và mở hội trận vào ngày 9 tháng 4 lịch âm hằng năm (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).
[3] Huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Có lúc nhập Tiên Du với Từ Sơn thành huyện Tiên Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng