02/07/2022 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thu
가을 저녁에

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2011 19:23

 

Nguyên tác

물은 희고 길구나, 하늘보다도.
구름은 붉구나, 해보다도.
서럽다, 높아 가는 긴 들 끝에
나는 떠돌며 울며 생각한다, 그대를.

그늘 깊이 오르는 발 앞으로
끝없이 나아가는 길은 앞으로.
키 높은 나무 아래로, 물 마을은
성긋한 가지가지 새로 떠오른다.

그 누가 온다고 한 언약(言約)도 없건마는!
기다려 볼 사람도 없건마는!
나는 오히려 못 물가를 싸고 떠돈다.
그 못물로는 놀이 잦을 때.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Nước trắng xoá trải dài hơn trời biếc
Ráng mây in màu đỏ ánh tà dương
Buồn vô tận, một mình trên đồng rộng
Lang thang chiều, khóc vương vấn người thương

Chân bước tới, bóng râm chiều sâu thẳm
Con đường đi phía trước tít xa xăm
Làng khuất bóng núp dưới vòm cây rộng
Hiện dần lên từng xóm, xóm ven sông

Không ước hẹn cùng ai, ai đến đó
Không chờ ai, cũng chẳng thiết mong ai
Mình thơ thẩn lang thang hồ nước biếc
Tia nắng chiều lặn dưới đáy hồ sâu
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Chiều thu