09/08/2022 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh địa
The sanctuary

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/10/2021 11:30

 

Nguyên tác

If I could keep my innermost Me
Fearless, aloof and free
Of the least breath of love or hate,
And not disconsolate

At the sick load of sorrow laid on men;
If I could keep a sanctuary there
Free even of prayer,
If I could do this, then,

With quiet candor as I grew more wise
I could look even at God with grave forgiving eyes.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu giữ cái Tôi tận đáy lòng
Dạn dày, xa cách với thong dong
Hít thở tình yêu hay ghét bỏ,
Và không đánh mất nỗi hoài mong

Gánh nặng muộn phiền ở đàn ông;
Nếu em giữ được chốn bảo tồn
Tự do ngay cả trong cầu nguyện,
Nếu được điều này, thế mới xong,

Thật tính như em càng khôn ngoan
Nhìn vào đôi mắt Chúa nhân từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Thánh địa