22/05/2024 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo luyện tử - Tiễn chinh bào
搗練子-剪征袍

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2007 22:12

 

Nguyên tác

拋練杵,
傍窗紗,
巧剪征袍斗出花。
想見隴頭長戍客,
授衣時節也思家。

Phiên âm

Phao luyện chử,
Bàng song sa,
Xảo tiễn chinh bào đấu xuất hoa.
Tưởng kiến Lũng Đầu[1] trường thú khách,
Thụ y thời tiết dã tư gia.

Dịch nghĩa

Vứt chiếc áo chày đập áo.
Ngồi bên tấm sa che cửa sổ,
Khéo cắt tấm chiến bào, còn đính vào những bông hoa
Tưởng như thấy người chinh phu ở Lũng Đầu,
Lúc nhận được áo cũng nhớ nhà.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quăng chày đó,
Tựa song sa,
Khéo may áo chiến, đính thêm hoa.
Tưởng thấy chinh phu khi nhận áo,
Lũng Đầu xa thẳm nhớ quê nhà.
[1] Còn gọi là Lũng Sơn, nay ở khoảng giữa Thiểm Tây và Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Đảo luyện tử - Tiễn chinh bào