22/07/2024 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi già tứ phách - đệ nhị phách
悲笳四拍-第二拍

Tác giả: Triệu Loan Loan - 趙鸞鸞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2021 15:26

 

Nguyên tác

蜂蟻屯聚兮豺虎嚎,
心毒狠兮體腥臊。
煙塵澒洞兮人竄逃,
寒沙暴骨兮沒蓬蒿。
亡家遇亂兮傷吾曹,
義重命輕兮如鴻毛。
誓捐此生兮期弗辱,
仰天俯地兮獨煩勞。

Phiên âm

Phong nghĩ đồn tụ hề sài hổ hào,
Tâm độc ngận hề thể tinh tao[1].
Yên trần hống đỗng hề nhân thoán đào,
Hàn sa bạo cốt hề một bồng hao.
Vong gia ngộ loạn hề thương ngô tào,
Nghĩa trọng mệnh khinh hề như hồng mao.
Thệ quyên thử sinh hề kỳ phất nhục[2],
Ngưỡng thiên phủ địa hề độc phiền lao.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ong kiến tụ hổ lang gầm thét,
Độc ác thay quân giặc cướp đường.
Người trốn chạy vào nơi bụi cát,
Cỏ bồng hao lòi trắng cả xương.
Xót thân mình loạn ly nhà mất,
Vì nghĩa cao tính mệnh coi thường.
Đời nầy bỏ đừng phiền cha mẹ,
Ngưỡng nhìn trời ngó đất tự thương.
[1] Chỉ giặc cướp, quân lính phản loạn.
[2] Tức “kỳ thứ phất nhục” 其次弗辱, con cái đừng để lời nói hành động của mình liên luỵ đến phẩm hạnh tiếng tốt của cha mẹ. Chữ hiếu có ba bậc:
- Đại hiếu: đại tôn tôn thân 大尊尊親, làm cho cha mẹ được mọi người tôn kính.
- Thứ nhì: kỳ thứ phất nhục 其次弗辱, không bao giờ để hành động lời nói của mình phải nhục nhã đến cha mẹ.
- Thứ ba: kỳ hạ năng dưỡng 其下能養, cũng là căn bản, phải phụng dưỡng cha mẹ đến nơi đến chốn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Loan Loan » Bi già tứ phách - đệ nhị phách