28/10/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

10

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 13:10

 

Run run ve lột xác
Màu nhạc mới cựa mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 10