11/05/2021 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính vũ

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2018 07:58

 

Phiên âm

Vạn điểm thanh hà tế,
Khất văn nhĩ tứ trường.
Động Đình bi Thuấn đế[1],
Vu Giáp oán Tương vương.
Dục hộ hoa tâm lãnh,
Hoàn lân diệp sí lương.
Tiêu tiêu thuên ngoại vũ,
Độc ngoạ khách trung sàng.

Dịch nghĩa

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,
Thoạt nghe tứ khách miên man.
Hồ Động Đình buồn cho vua Thuấn,
Khe núi Vu Giáp oán Sở Tương vương.
Muốn che chở cho lòng hoa lạnh,
Còn thương cánh bướm rét.
Thánh thót mưa ngoài trời,
Một mình ngồi trên giường nơi đất khách.

Bản dịch của Hoài Anh

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,
Tứ khách rộn trăm đường.
Động Đình buồn Thuấn đế,
Vu Hiệp oán Tương vương.
Lòng hoa lạnh muốn ủ,
Cánh bướm rét càng thương.
Ngoài trời mưa thánh thót,
Một mình ngồi trên giường.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Vua đời thượng cổ ở Trung Quốc, có tài trị nước và rất có hiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Thính vũ