28/10/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tuất ngẫu thành
丙戌偶成

Tác giả: Nguyễn Trực - 阮直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2020 08:27

 

Nguyên tác

大庭曾對三千字,
浮世虛經五十年。
不是無心來禁省,
只緣多病憶園田。

Phiên âm

Đại đình tằng đối tam thiên tự[1],
Phù thế hư kinh ngũ thập niên.
Bất thị vô tâm lai cấm sảnh[2],
Chỉ duyên đa bệnh ức viên điền[3].

Dịch nghĩa

Nơi sân vua từng đối ba nghìn chữ
Cuộc đời nổi nênh qua uổng năm mươi năm
Không phải vô tâm mà tới nơi cấm sảnh
Chỉ vì lắm bệnh và nớ cảnh ruộng vườn

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Sân vua ứng đối ba ngàn chữ
Năm chục năm qua nếm cuộc đời
Nào phải vô tâm chê cấm sảnh
Chỉ vì lắm bệnh nhớ vườn thôi
Năm Bính Tuất (1442) là năm Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên rồi ra làm quan.

Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
[1] Nhắc đến bài văn sách thi Đình.
[2] Năm 1444 vua Nhân Tông muốn chuyển Nguyễn Trực sang chức Ngự sử đài trung thừa. Ông không chịu nên vua phải chuyển ông sang chức Thị lang Trung thư sảnh. Cấm sảnh tức Trung thư sảnh.
[3] Nhớ ruộng vườn. Thực ra nói vì nhớ quê nhà mà xin từ quan chỉ là che giấu sự chán ngán cảnh quan trường của tác giả mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trực » Bính Tuất ngẫu thành