18/05/2024 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Trì thiên
龍池篇

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 03:41

 

Nguyên tác

龍池躍龍龍已飛,
龍德先天天不違。
池開天漢分黃道,
龍向天門入紫微。
邸第樓臺多氣色,
君王鳧雁有光輝。
爲報寰中百川水,
來朝此地莫東歸。

Phiên âm

Long Trì dược long long dĩ phi,
Long đức tiên thiên, thiên bất vi.
Trì khai Thiên Hán phân hoàng đạo[1],
Long hướng thiên môn nhập Tử Vi[2].
Để đệ lâu đài đa khí sắc,
Quân vương phù nhạn[3] hữu quang huy.
Vị báo hoàn trung bách xuyên thuỷ,
Lai triều thử địa mạc đông quy.

Dịch nghĩa

Từ nơi ao rồng, rồng nhảy vượt lên, và bay vút đi
Đức sáng của rồng vốn có trước trời đất, nên trời cũng chẳng trái sai
Ao ấy mở ra giải Ngân Hà, và vạch đường đi cho mặt trời
Còn rồng thì hướng đến cửa trời mà nhập vào tòa Tử Vi
Dinh thự lâu đài của Đấng Thánh Vương đầy khí sắc
Và bầy chim của Ngài cũng được chan hòa ánh sáng
Nay báo cho tất cả sông ngòi trong hoàn vũ biết:
Hãy về chầu nơi đây, chứ đừng chảy sang hướng Đông nữa!

Bản dịch của Trần Trọng San

Rồng nổi ao Rồng, bay vút đi
Trước trời, trời chẳng trái sai chi
Ao phơi Thiên Hán chia Hoàng Đạo
Rồng vượt thiên môn đến Tử Vi
Lớp lớp lâu đài nhiều khí sắc
Hàng hàng phù nhạn rực quang huy
Trăm sông xin hãy chầu sang đó
Chớ nhắm phương đông chảy lộn về.
Long Trì là ao trong cung Hưng Khánh, bên ngoài hoàng thành Trường An, tương truyền có rồng xuất hiện. Đường Huyền Tông dùng nơi này để thết đãi các vương gia, nay là công viên Hưng Khánh trong thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

[1] Vòng tròn lớn trên thiên cầu mà mặt trời sẽ đi qua trong một năm.
[2] Tên chòm sao ứng với thiên tử.
[3] Nghĩa đen là vịt hoang và nhạn, nghĩa trong bài là bầy tôi của vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Long Trì thiên