03/02/2023 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không, tôi nào nữa yêu em...”
“Я не люблю тебя; страстей”

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 24/01/2007 13:36

 

Nguyên tác

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он;
Другим предавшися мечтам,
Я всё забыть его не мог;
Так храм оставленный - всё храм,
Кумир поверженный - всё бог!

Bản dịch của Thuý Toàn

Không, tôi nào nữa yêu em;
Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi;
Nhưng nơi sâu kín lòng tôi
Hình em vẫn sống tuy vời vợi xa;
Đã say mộng mới thiết tha
Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên;
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ!
1831
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » “Không, tôi nào nữa yêu em...”