21/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn quê

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 14:32

 

Hai bên cỏ rạp, lách lau chèn
Lòng nhận ra quê mắt chửa tin
Trụ biểu rồng doanh gai thép phủ
Hồ cong bán nguyệt, thớt tăng nghiêng
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhắn quê