12/08/2020 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lân chi chỉ 3
麟之趾 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 21:55

 

Nguyên tác

麟之角、
振振公族。
于嗟麟兮。

Phiên âm

Lân chi lốc (giác),
Chân chân công tộc.
Hu ta lân hề!

Dịch nghĩa

Sừng của con kỳ lân,
Bà con đồng họ của Văn vương nhân hậu.
Như con kỳ lân vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa là sừng của kỳ lân,
Họ Văn vương cũng hậu nhân xiết nào.
Ôi, như kỳ lân làm sao!
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- giác (đọc lốc cho hợp vận): sừng. Con lân có một sừng, đầu sừng có thịt (cho nên không thể húc cụng được, ấy là nhân).
- công tộc: bà con đồng một ông cố với công hầu, tổ miếu còn thì có tình đồng họ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lân chi chỉ 3