29/11/2022 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
遊南曹山寺,樓上寄望題壁呈叔明其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2014 21:39

 

Nguyên tác

訪道名山願未酬,
萬安橋外此淹留。
試攜濁酒尋幽徑,
更向清江弄扁舟。
九曲溪隨風勢轉,
百年人逐暮潮流。
南曹簿領應須問,
夢到諸天最上頭。

Phiên âm

Phỏng đạo danh sơn nguyện vị thù,
Vạn An kiều ngoại thử yêm lưu.
Thí huề trọc tửu tầm u kính,
Cánh hướng thanh giang lộng biển chu.
Cửu khúc khê tuỳ phong thế chuyển,
Bách niên nhân trục mộ triều lưu[1].
Nam Tào bạ lĩnh ưng tu vấn,
Mộng đáo chư thiên[2] tối thượng đầu.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Hỏi đạo chưa tìm được núi sâu
Vạn An nấn ná trọ bên cầu
Thử mang rượu nhạt men theo lối
Nhắm hướng sông trong chiếc mảng câu
Nương gió quanh co theo suối vắng
Đời người như sóng cuốn đè nhau
Nam Tào giữ bộ xin cho hỏi:
Mơ đến cõi trời tuyệt nhất sao?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ý từ câu "Trường giang hậu lãng xao tiền lãng, Thế sự tân nhân hoán cựu nhân" (Sông dài sóng sau đè sóng trước, Việc đời người mới thay thế người cũ) trong "Tăng quảng hiền văn".
[2] Tên gọi tất cả các vị trời một cách tôn kính của Phật giáo. Thần bậc cao trong Phật giáo là "thiên", tôn xưng là "tôn thiên", là các vị thiên thần trông coi phương nào đó. Họ chưa thành Phật cũng không thuộc hệ thống "thừa" như bồ tát, la hán... mà là thần tại gia, bậc hộ trì Phật pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2