13/04/2024 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Dương hàn thực
襄陽寒食

Tác giả: Vu Hộc - 于鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 14:12

 

Nguyên tác

煙水初銷見萬家,
東風吹柳萬條斜。
大堤欲上誰相伴,
馬踏春泥半是花。

Phiên âm

Yên thuỷ sơ tiêu kiến vạn gia,
Đông phong xuy liễu vạn điều tà.
Đại đê dục thướng thuỳ tương bạn,
Mã đạp xuân nê bán thị hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khói sóng vừa tan thấy vạn nhà
Gió đông thổi liễu nhánh nghiêng tà
Muốn lên đê lớn cùng ai bạn
Ngựa đạp bùn xuân lẫn với hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Hộc » Tương Dương hàn thực