20/05/2022 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:01

 

Tặng Bảy

Căn bệnh của anh buộc giảm cơm
hận xưa chẳng có cái mà đơm
em lèn một bát thành hai bát
ôi, bao giờ em thấu thiệt hơn
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Thương