10/12/2019 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳnh

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 20:43

 

Chưa nâng
chén ngọc kịp mời
Mà ta
líu lưỡi ngọng lời
yêu thương
Tay cầm một
đoá quỳnh hương
Tinh mơ
go gõ
vô thường nhớ ai
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Quỳnh