16/06/2024 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 1
昔年今日到崑崙其一

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2024 09:55

 

Nguyên tác

誓將隻手劃乾坤,
喚起蚩蚩廿兆魂。
仗劍西浮追落日,
乘槎東去迓朝暾。
滿腔懷抱猶疇曩,
一臥蹉跎幾曉昏。
畢竟可無囚紀念,
昔年今日到崑崙。

Phiên âm

Thệ tương chích thủ hoạch càn khôn,
Hoán khởi xi xi chấp triệu hồn.
Trượng kiếm tây phù truy lạc nhật,
Thừa tra đông khứ nhạ triêu đôn.
Mãn xoang hoài bão do trù nẵng,
Nhất ngoạ tha đà kỷ hiểu hôn.
Tất cánh khả vô tù kỷ niệm,
Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Một tay thề quyết vạch trời con,
Gọi dậy bà con tỉnh mộng hồn.
Gươm tách núi chiều xua bóng xế,
Thuyền phăng biển sớm rước vừng tròn.
Nước non hẹn vẫn lòng ôm chặt,
Năm tháng ngồi ghê tuổi chất dồn.
Trong ngục há đâu quên kỷ niệm.
Ngày này năm ngoái[1] đến Côn Lôn.
Nhóm bạn tù Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,... ra Côn Đảo ngày 15-8-1908. Ngày 15-8-1911, nhân kỷ niệm 3 năm ra đảo, các ông lấy câu Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn làm đề mục để làm thơ. Có sách chép tiêu đề là Đáo Côn Lôn tam niên kỷ niệm thi 到崑崙三年紀念詩.

[1] Đúng ra là ba năm trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 1