20/01/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Vítězslav Nezval

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 07:05

 

Bản dịch của Thuý Toàn

Nắng vờn mèo hay mèo vờn ánh nắng
Ai vờn ai kể cũng khó phân minh
Nhưng hư ảnh diệu kỳ kia vụt biến
Thì thơ ơi, còn chi lại, hỡi em?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vítězslav Nezval » Không đề