07/10/2022 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thục khách
送蜀客

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 22:25

 

Nguyên tác

蜀客南行祭碧雞,
木棉花發錦江西。
山橋日晚行人少,
時有猩猩樹上啼。

Phiên âm

Thục khách nam hành tế Bích Kê[1],
Mộc miên hoa phát Cẩm giang[2] tê (tây).
Sơn kiều nhật vãn hành nhân thiểu,
Thì hữu tinh tinh thụ thượng đề.

Dịch nghĩa

Người xứ Thục đi về nam lễ gà thần Bích Kê,
Cây mộc miên ở phía tây sông Cẩm đang ra hoa.
Cây cầu miền núi buổi chiều ít người qua lại,
Lâu lâu khỉ tinh tinh ở trên cây lại kêu lên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xứ Thục đi nam dâng lễ
Cây mộc miên sông Cẩm đang hoa
Buổi chiều cầu ít người qua
Tinh tinh kêu réo la đà trên cây
[1] Gà thần, miếu thờ trên núi phía tây thủ phủ Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
[2] Đất Thục sản xuất ra gấm rất đẹp, nên thủ phủ Thành Đô còn gọi là Cẩm Thành và con sông chảy qua Thành Đô dân chúng thường giặt gấm gọi là Cẩm giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Tống Thục khách