26/05/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển bi hoài kỳ 3
遣悲懷其三

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:23

 

Nguyên tác

閒坐悲君亦自悲,
百年都是幾多時。
鄧攸無子尋知命,
潘岳悼亡猶費詞。
同穴窅冥何所望,
他生緣會更難期。
唯將終夜長開眼,
報答平生未展眉。

Phiên âm

Nhàn toạ bi quân diệc tự bi,
Bách niên đô thị kỷ đa thì.
Đặng Du[1] vô tử tầm tri mệnh,
Phan Nhạc[2] điệu vong do phí từ.
Đồng huyệt diểu minh hà sở vọng,
Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ.
Duy tương chung dạ thường khai nhãn,
Báo đáp bình sinh vị triển my.

Dịch nghĩa

Lúc rỗi ngồi thương nàng lại tự thương mình,
Trăm năm cũng chẳng là mấy chốc.
Đặng Du không có con mới biết thiên mệnh,
Phan Nhạc làm thơ địêu vong cũng chỉ lời suông.
Chung một nấm mồ trong cõi u minh thì có chi mà mong ước,
Kiếp sau đoàn tựu càng khó lòng hò hẹn.
Ta chỉ còn biết chong mắt mãi súôt đêm dài,
Để báo đáp ân tình của nàng suốt đời chưa hề được tươi nét mặt.

Bản dịch của Trương Đình Tín

Ngồi rỗi thương em, anh tự thương
Trăm năm trần thế được bao nhường?
Đặng Du con mất biết do mệnh
Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông
Chung huyệt cùng em e vọng tưởng
Lai sinh với bạn khó hẹn thường
Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng
Báo đáp tình em mắt lệ vương.
[1] Người thời Lục triều. Trong khi chạy loạn bất đắc dĩ ông phải mất con để cứu cháu, về sau không có con, người đời cho là trời bất công.
[2] Nhà thơ đời Tấn, tự là An Nhân, nên cũng gọi là Phan An, nổi tiếng đẹp trai. Phan Nhạc có làm ba bài thơ "điệu vong" khóc vợ, rất nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Khiển bi hoài kỳ 3