01/12/2021 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ văn phưởng chức thanh
月夜聞紡織聲

Tác giả: Trần Văn Thuật - 陳文述

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2019 20:39

 

Nguyên tác

茅檐辛苦倦難支,
繡閣嬌憨定不知。
多少吳姬厭羅縠,
綠窗一樣夜眠遲。

Phiên âm

Mao thiềm tân khổ quyện nan chi,
Tú các kiều ham định bất tri.
Đa thiểu Ngô cơ[1] yếm la cốc[2],
Lục song nhất dạng dạ miên trì[3].

Dịch nghĩa

Thềm tranh vất vả không chịu nổi
Những cô gái ngây thơ đáng yêu trong lầu gấm không biết
Ít nhiều gái Ngô chán lụa hoa
Đêm trong cửa sổ xanh cũng ngủ muộn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chịu sao vất vả mái thềm tranh
Lầu gấm yêu kiều hẳn chẳng rành
Đã có ngô cơ lụa hoa ngán
Cũng khuya mới ngủ cửa song xanh
[1] Gái đẹp đất Ngô, đây chỉ ca nữ hoặc cơ thiếp của những nhà giàu có.
[2] Lụa có hoa văn.
[3] Ý nói gái Ngô cũng thức khuya như gái dệt lụa, song thức để đàn ca chơi bời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Văn Thuật » Nguyệt dạ văn phưởng chức thanh