31/05/2024 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Xuyên dạ diểu

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 05:15

 

Phiên âm

Lai lộ tòng tri, khứ lộ phi,
Tiêu thâm nhàn tiếu tứ y y.
Sở Giang vân quyển ngư long[1] tĩnh,
Hán Trấn thành giao khắc lậu hy.
Điếu đĩnh châu tiền cô trạo phóng,
Sơn môn đăng hạ nhất tăng quy.
Cách chu hốt xướng Tầm giang khúc[2],
Trữ thính hồn vong lộ thấp y.

Dịch nghĩa

Từng biết phong cảnh nơi đây trong chuyến đi, còn chuyến về thì chưa,
Đêm khuya nhàn ngắm ra chung quanh nghĩ miên man.
Phía Sở Giang mây tạnh, ngự long vắng bóng,
Thành Hán Trấn xa xa, trống canh thưa thớt.
Thuyền câu trước bãi thả mái chèo đơn độc,
Cửa chùa dưới ánh đèn, một vị tăng trở về.
Cách thuyền bỗng vọng lên khúc Tầm Dương,
Sững nghe, quên cả sương thấm ướt áo.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Biết đường đến, đường về chưa biết,
Nghĩ lan man, rỗi việc, nhìn quanh.
Trống canh thưa, Hán Trấn thành,
Ngư long vắng bóng, mây lành Sở Giang.
Câu trước bãi, thuyền đơn nhẹ lướt,
Chùa dưới đèn, quay gót nhà sư.
Khúc Tầm Dương nổi tình cờ,
Nghe quên cả áo sương sa ướt đầm.
Hán Xuyên: huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[1] Một loại bò sát thời cổ, hình giống như con thoi, có 4 chân như mái chèo, bơi khoẻ, dữ tính, ăn thịt sống.
[2] Chỉ bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, trong đó có câu: “Tầm Dương giang đầu dạ tống khách” (Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Hán Xuyên dạ diểu