21/06/2024 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu phượng lai nghi
有鳳來儀

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 10:28

 

Nguyên tác

秀玉初成實,
堪宜待鳳凰。
竿竿青欲滴,
個個綠生涼。
迸砌妨階水,
穿帘礙鼎香。
莫搖分碎影,
好夢正初長。

Phiên âm

Tú ngọc sơ thành thực,
Kham nghi đãi phượng hoàng.
Can can thanh dục trích,
Cá cá lục sinh lương.
Bính thế phương giai thuỷ,
Xuyên liêm ngại đỉnh hương.
Mạc dao phân toái ảnh,
Hảo mộng chính sơ trường.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Ngọc tốt vừa ra quả,
Đang chờ phượng đến chơi.
Rờn rờn xanh mấy ngọn,
Thoang thoáng mát đầy nơi.
Qua bực, e thềm ướt.
Lọt rèm thơm sặc mùi,
Bóng kia đừng rung động,
Giấc mộng đẹp đường dài.
Bài này của Giả Bảo Ngọc 賈寶玉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hữu phượng lai nghi