02/07/2022 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký ức tháng tư
Memory of April

Tác giả: William Carlos Williams

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 02/06/2008 17:29

 

Nguyên tác

You say love is this, love is that:
Poplar tassels, willow tendrils
the wind and the rain comb,
tinkle and drip, tinkle and drip--
branches drifting apart. Hagh!
Love has not even visited this country.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bạn nói: “Tình yêu là, tình yêu là:
chiếc lá cây dương, là chùm liễu rủ
là chiếc lược của mưa của gió
là giọt nhỏ và tiếng leng keng –
những cành lá rung rinh” – Ha!
Tình không bao giờ đến những nơi này cả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Carlos Williams » Ký ức tháng tư