17/08/2022 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp hải môn lữ thứ
甲海門旅次

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/12/2011 08:28

 

Nguyên tác

萬頃玻璃碧漾溶,
客帆高屹玉壺中。
浸天細裛迎潮雨,
薄海寒吹棹艒風。
康樂鹽田飛暮雪,
毫門羅月掛新弓。
忙然不悟歸何處,
擬欲憑虛浪卷篷。

Phiên âm

Vạn khoảnh pha lê bích dạng dung,
Khách phàm cao ngật ngọc hồ trung.
Tẩm thiên tế ấp nghinh triều vũ,
Bạc hải hàn xuy trạo mục phong.
Khang Lạc[1] diêm điền phi mộ tuyết,
Hào Môn[2] la nguyệt quải tân cung.
Mang nhiên bất ngộ quy hà xứ,
Nghĩ dục bằng hư lãng quyển bồng.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Pha lê muôn khoảnh biếc chùm
Thênh thênh bầu ngọc, cánh buồn giương cao
Đen trời, mưa đón thuỷ trào
Gió đưa thuyền, trút lạnh vào lòng khơi
Muối Khang Lạc, tuyết chiều rơi
Hào Môn, trăng lụa giữa trời treo cung
Về đâu, lòng những bâng khuâng
Dựa bầu không, mặc cánh hồng vút trôi
Cửa biển Giáp (còn có tên cửa Hàn) ở huyện Quảng Xương, trấn Thanh Hoá. Vua làm bài thơ này trong dịp thân chinh đi đánh Chiêm Thành năm 1470.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Tên một làng làm muối.
[2] Tên làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Giáp hải môn lữ thứ