30/09/2022 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
東作循甫席上飲

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 07:52

 

Nguyên tác

故人有酒莫惆悵,
酌酌願君飲無量。
君不見:
鴻鵠高飛青雲上,
玄鶴獨宿青山傍。
黃鳥黃鳥歸食長,
由來不敢兩相抗。
故人努力事功名,
散人歸去臥江城。
相看杯酒最分明。

Phiên âm

Cố nhân hữu tửu mạc trù trướng,
Chước chước nguyện quân ẩm vô lượng.
Quân bất kiến:
Hồng hộc cao phi thanh vân thượng,
Huyền hạc[1] độc túc thanh sợn bạng.
Hoàng điểu[2] hoàng điểu quy thực trường,
Do lai bất cảm lưỡng tương kháng.
Cố nhân nỗ lực sự công danh,
Tản nhân quy khứ ngoạ giang thành.
Tương khan bôi tửu tối phân minh.

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Chủ sẳn rượu xin đừng ngần ngại!
Hãy rót đi, rót mãi, uống đi anh!
Chẳng thấy ru:
Hồng hộc bay cao tít tận mây xanh,
Hạc đen ngủ một mình trên đỉnh núi.
Lũ hoàng điểu kiếm ăn sớm tối,
Từ xưa nay ai chống đối chi ai?
Cố nhân mải miết việc đời,
Nhàn nhân về khểnh ở nơi giang thành.
Chén khuyên tình đã tỏ tình.
Đông Tác Tuần Phủ là Nguyễn Văn Lý, tự Tuần Phủ, Chí Am, hiệu Đông Khê, Chí Đình, Chí Hiên, quê làng Đông Tác, huyện Thọ Xương (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Theo truyền thuyết, hạc sống hai nghìn năm thì lông biến thành màu xanh, một nghìn năm nữa thì lông thành màu đen gọi là huyền hạc, tượng trưng cho người ẩn dật.
[2] Một loại chim nhỏ, chỉ người bình thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm