21/05/2022 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ (I)

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:18

 

Mẹ chẳng sinh ra con
trong con luôn có mẹ
dẫu nay mẹ chẳng còn
dẫu khi con biệt thế
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Mẹ (I)