06/08/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tang Trung 1
桑中 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:37

 

Nguyên tác

爰采唐矣,
沬之鄉矣。
云誰之思?
美孟姜矣。
期我乎桑中,
要我乎上宮,
送我乎淇之上矣。

Phiên âm

Viên thái đường hĩ
Muội chi hương hĩ
Vân thuỳ chi tư ?
Mỹ Mạnh Khương hĩ
Kỳ ngã hồ Tang Chương (Trung).
Yên ngã hồ Thượng Cương (Cung).
Tống ngã hồ Kỳ chi Thường (Thượng) hĩ.

Dịch nghĩa

Bèn hái dây đường,
Ở làng Muội.
Rằng ai là người ta thương nhớ ?
Là người con gái cả họ Khương đẹp đẽ.
Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung
Đón ta ở đất Thượng Cung,
Rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dây đường thì đi tìm mà hái,
Hái được ngay ở tại Muội hương.
Ai người ta nhớ ta thương ?
Thướt tha đẹp đẽ Mạnh Khương là nàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng ấy mà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

đường: cây mông thái, có một tên nữa là thố ty (loại dây bám đeo vào cây khác, và rút nhựa sống của cây ấy mà lớn lên).
Muội: tên một ấp của nước Vệ mà sách Kinh Thư gọi là Muội bang.
mạnh: trưởng, lớn hơn hết.
khương: con gái nước Tề, thuộc quý tộc.
Tang Trung, Thượng Cung, Kỳ Thượng: là tên những khu vực nhỏ ở trong làng Muội.
yêu: đón.

Phong tục nước Vệ dâm loạn, những gia tộc quyền quý, có chức vị hay lấy vợ, lấy thiếp lẫn nhau. Cho nên người này tự nói rằng: sắp sửa hái dây đường ở làng Muội rồi thì cùng người mình thương nhớ ước hẹn gặp nhau khi đón khi đưa như thế ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tang Trung 1