23/02/2024 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ lâm linh
雨霖鈴

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 07:55

 

Nguyên tác

雨霖鈴夜卻歸秦,
猶見張徽一曲新。
長說上皇和淚教,
月明南內更無人。

Phiên âm

“Vũ lâm linh” dạ khước quy Tần,
Do kiến Trương Huy[1] nhất khúc tân.
Trường thuyết thượng hoàng[2] hoà lệ giáo,
Nguyệt minh nam nội[3] cánh vô nhân.

Dịch nghĩa

Khúc “Vũ lâm linh” ở Trường An,
Lại thấy Trương Huy tấu lên,
Lời ca kể lể thượng hoàng đã khóc rồi sai y chép lời,
Trăng sáng rọi cả vào “nam nội” nhưng không còn ai.

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đêm mưa lui giá về Tần
Trương Huy khúc mới mấy lần thường tâu
Minh Hoàng khóc dạy từ lâu
Trăng soi nam nội chực hầu ấy ai
Vũ lâm linh là tên nhạc khúc, còn viết là 雨淋鈴. Trương Dã Hồ 張野狐 giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc Vũ lâm linhHoàn ai nhạc 還哀樂.

Nguồn:
1. Đường thi tuyệt cú diễn ca, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2003
2. Tân dịch Đường nhân tuyệt cú tuyển, Tam Dân thư cục, Đài Loan, 1999
Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
[1] Tức Trương Dã Hồ.
[2] Chỉ Đường Minh Hoàng, khi đó đã làm thái thượng hoàng.
[3] Hoàng cung gọi là đại nội, Đường Minh Hoàng khi đó làm thái thượng hoàng ở phía nam đại nội nên gọi là nam nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Vũ lâm linh