01/10/2023 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê thượng
溪上

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 16:12

 

Nguyên tác

峽內淹留客,
溪邊四五家。
古苔生迮地,
秋竹隱疏花。
塞俗人無井,
山田飯有沙。
西江使船至,
時復問京華。

Phiên âm

Giáp nội yêm lưu khách,
Khê biên tứ ngũ gia.
Cổ đài sinh trách địa,
Thu trúc ẩn sơ hoa.
Tắc tục nhân vô tỉnh,
Sơn điền phạn hữu sa.
Tây giang sứ thuyền chí,
Thời phục vấn kinh hoa.

Dịch nghĩa

Tôi là người lưu lạc trong vùng kẽm,
Bên suối có bốn năm nhà.
Rêu già bám nơi đất hẹp,
Trúc mùa thu ẩn sau hoa dại.
Theo tục miền biên giới người ta không đào giếng,
Ruộng núi cơm ăn thường lẫn cát.
Có thuyền của viên sứ vua tới trên sông tây,
Bèn tới hỏi thăm tình hình nơi kinh đô.

Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Giáp mải giữ khách
Bên khe bốn năm nhà
Rêu xưa phủ đất chật
Thu về trúc nở hoa
Tục đây không đào giếng
Ruộng núi gạo cát pha
Thuyền sứ Giang Tây đến
Hỏi chuyện kinh đô ta
(Năm 767)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khê thượng