04/12/2021 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc lý
竹裏

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 13:52

 

Nguyên tác

竹裏編茅倚石根,
竹莖疏處見前村。
閑眠盡日無人到,
自有春風為掃門。

Phiên âm

Trúc lý biên mao ỷ thạch căn,
Trúc hành sơ xứ kiến tiền thôn.
Nhàn miên tận nhật vô nhân đáo,
Tự hữu xuân phong vị tảo môn.

Dịch nghĩa

Lấy cỏ tranh cất lều nhỏ trong rừng tre dưới chân núi,
Chống gậy trúc từ nơi hoang sơ nhìn thấy thôn xóm xa xa.
Cả ngày an nhàn thẳng giấc, không có ai lại quấy rầy,
Đã có gió xuân vì ta quét dọn sân trước.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong rừng tre cất lều chân núi
Nơi hoang sơ nhìn tới xóm làng
Cả ngày thẳng giấc an nhàn
Gió xuân quét dọn gọn gàng trước sau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Trúc lý