08/12/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử kỳ 75 - Cao Tiệm Ly
詠史其七十五-高漸離

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 15:25

 

Nguyên tác

燕趙多奇士,
悲歌起市中。
聲聲遊俠淚,
擊築挾秋風。

Phiên âm

Yên Triệu đa kỳ sĩ,
Bi ca khởi thị trung.
Thanh thanh du hiệp lệ,
Kích trúc tiệp thu phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên Triệu nhiều người giỏi,
Trong chợ tiếng ca buồn.
Đánh trúc gió thu nổi,
Hiệp khách lệ run run.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Vịnh sử kỳ 75 - Cao Tiệm Ly