19/08/2022 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Vạn gia mặc diện một hao lai)
無題(萬家墨面沒蒿萊)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 03:22

 

Nguyên tác

萬家墨面沒蒿萊,
敢有歌吟動地哀。
心事浩芒連廣宇,
於無聲處聽驚雷。

Phiên âm

Vạn gia mặc diện một hao lai,
Cảm hữu ca ngâm động địa ai.
Tâm sự hạo mang liên quảng vũ,
Ư vô thanh xứ thính kinh lôi.

Bản dịch của Phan Văn Các

Cỏ dại muôn nhà lấp mặt đen
Xót xa đầy đất dám kêu rên
Lòng thênh thang nối bầu trời rộng
Nghe chốn vô thanh dậy sấm rền
1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Vạn gia mặc diện một hao lai)