14/08/2022 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tự thi kỳ 2
三字詩其二

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 05/12/2020 08:51

 

Nguyên tác

寒山寒,
冰鎖石。
藏山青,
現雪白。
日出照,
一時釋。
從茲曖,
養老客。

Phiên âm

Hàn Sơn hàn,
Băng toả thạch.
Tàng sơn thanh,
Hiện tuyết bạch.
Nhật xuất chiếu,
Nhất thời thích.
Tòng tư ái,
Dưỡng lão khách.

Dịch nghĩa

Núi Hàn Sơn lạnh,
Băng che lấp đá.
Bao phủ vẻ xanh của núi,
Đang là tuyết trắng.
Mặt trời ló ra chiếu,
Một lúc làm tuyết tan.
Từ lúc trời mờ mờ đó,
Người già thấy khoan khoái.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Hàn giá,
Băng che đá.
Phủ núi xanh,
Là tuyết đó.
Làm tuyết tan,
Mặt trời ló.
Người già khoẻ,
Lúc mờ tỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tam tự thi kỳ 2